Cách giúp trẻ tiếp cận nghệ thuật từ sớm

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức WHS, Tự tin WHS

Nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nghệ thuật giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn, kích thích trí tưởng tượng, đặt nền móng cho các ý tưởng, khởi đầu cho những điều tốt đẹp… Mời các bạn cùng WHS tham khảo một phương pháp dạy nghệ thuật cho trẻ tại Mỹ, để hiểu thêm về sự ảnh hưởng của nghệ thuật đối với các con!