CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN: ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ GIẢNG DẠY THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Posted on Posted in Chương trình Đào tạo, Chương trình THCS, Chương trình Tiểu học, Tin tức WHS
Dạy học tích hợp là định hướng giáo dục mới, hiện đại và thực tế được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Để các thầy cô giáo có ...