Chính sách miễn, giảm học phí năm học 2022 – 2023

Posted on Posted in Học bổng - Ưu đãi

Lưu ý:

– Với mỗi học sinh chỉ áp dụng một hình thức ưu đãi lớn nhất

– Riêng ưu đãi học bổng của con được cộng dồn với ưu đãi giành cho bố mẹ

– Các ưu đãi được áp dụng theo thời gian như quy định, hết thời gian ưu đãi học phí sẽ áp dụng theo mức niêm yết

– Các ưu đãi trên được cộng dồn với ưu đãi giảm 5 % khi nộp học phí theo năm, và 2% khi nộp theo kỳ

– Để nhận được các ưu đãi đề nghị phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên vui lòng cung cấp hồ sơ chứng minh theo quy định.

– Cam kết học phí niêm yết khi nhập học sẽ không thay đổi trong suốt cấp học