Chúc mừng WHSers đạt điểm cao trong cuộc thi Toefl challenge vòng 1 - Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội | Western Hanoi School (WHS)