Đồng phục học sinh

Posted on Posted in Thông tin Phụ huynh cần biết
Đồng phục thể thao mùa hè – Khối Tiểu học

 

Đồng phục thể thao mùa hè – Khối THCS

 

Đồng phục áo polo – quần/váy mùa hè Khối Tiểu học

 

Đồng phục áo polo mùa hè – Khối THCS

 

Áo khoác đồng phục mùa đông.