Định hướng giáo dục

Định hướng

Trường Liên cấp Tây Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển thành một trường phổ thông chất lượng cao trong một vài năm tới, hướng tới giáo dục quốc tế và hội nhập toàn cầu. Nhà trường đảm nhận vai trò đào tạo bậc học Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học 
Phổ thông nhằm tạo ra một thế hệ học sinh mới, có tri thức vững vàng, nhân cách tốt đẹp, kĩ năng thành thạo và có ý chí phát triển cá nhân và xã hội:

– Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo lực lượng chuyên môn; xây dựng một đội ngũ giáo viên, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

– Tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển chương trình nhà trường, tạo nên bản sắc, đặc thù riêng biệt, trong đó nhấn mạnh nghiên cứu ứng dụng, giáo dục thẩm mĩ, đạo đức và năng lực xã hội cho người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của Trường.

– Đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất trong 10 năm tới, đảm bảo trang bị, thiết bị ngày càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong đào tạo, phát triển thể chất, trí tuệ; gắn lí thuyết với thực hành của người học

– Chú trọng hợp tác giáo dục quốc tế,  tạo cơ hội giao lưu tiếp xúc du học cho học sinh

 

Sứ mệnh

Trường Tây Hà Nội có sứ mệnh đào tạo bậc học Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông có chất lượng cao, chú trọng đào tạo toàn diện phẩm chất, năng lực cho người học; chú trọng xây dựng tập thể sư phạm có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, cam kết cống hiến tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

 

Tầm nhìn

– Trường Tây Hà Nội không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện, giáo dục hướng nghiệp trong kế hoạch 5 năm đầu 2017-2022; phát huy những nền tảng cơ bản đã đạt được về mọi mặt, tập trung nâng cao chất đào tạo.

– Mở rộng qui mô đào tạo hệ chất lượng cao và song ngữ, hướng tới năng lực toàn diện, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế

– Thành lập các câu lạc bộ năng khiếu nghệ thuật thể thao, phát triển khả năng từng mặt của học sinh; hình thành các nhóm giáo viên có trình độ chuyên sâu; hoàn thiện và triển khai chương trình đào tạo và đào tạo lại giáo viên cho địa phương và thủ đô.

 

Trường Liên cấp Tây Hà Nội đặt mục tiêu:

– Đặt người học ở trung tâm của các hoạt động giáo dục, lấy con người làm mục tiêu giáo dục hàng đầu, phát huy ở mức cao nhất lòng tự tin, hứng thú học tập, khát vọng vươn lên và khẳng định cá tính, sự thành công của học sinh

– Đảm bảo chuẩn đầu ra của các bậc học về kiến thức, kĩ năng, tình cảm – thái độ; hướng tới khả năng ứng dụng thực hành của học sinh trong cuộc sống và hội nhập quốc tế

– Hình thành, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nếp sống văn minh của người học; hướng tới sự trung thực, dũng cảm, lòng yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một ngôi trường xanh, ngôi trường hòa bình trong thành phố Hà Nội, bởi chúng ta sẽ chỉ gìn giữ những gì chúng ta yêu quý, yêu quý những gì chúng ta thấu hiểu, và thấu hiểu những gì chúng ta được dạy dỗ.