Học bổng – Ưu đãi năm học 2020 – 2021 khối THPT

Posted on Posted in Học bổng - Ưu đãi

Đối với học phí năm học 2020 – 2021:

– Ưu đãi: 10% học phí cho những ghi danh trước 5/9/2020.

Ưu đãi BIG4: Giảm 10% học phí cho nhóm 4 học sinh. Định nghĩa “nhóm”: 4 học sinh cùng đăng ký kiểm tra đầu vào, cùng ghi danh nhập học. Ưu đãi này sẽ áp dụng trong suốt cấp học của con. Trong trường hợp 1 hoặc nhiều hơn 1 thành viên trong nhóm chuyển trường, ưu đãi này sẽ hết hiệu lực với những thành viên còn lại, trừ khi có thành viên mới (không phải học sinh đang học trong trường) thay thế.

– Ưu đãi 10% học phí cho con kế tiếp học tại trường, cùng bố mẹ.

Lưu ý:

        + Chỉ áp dụng một trong số các mức ưu đãi trên với một học sinh.

        + Các ưu đãi trên được cộng dồn với ưu đãi giảm 5% khi nộp học phí cả năm học (10 tháng) hoặc giảm 2% khi nộp học phí theo học kỳ (5 tháng).

        + Học phí không thay đổi trong suốt cấp học của con.

        + Sau khi hết hạn các mức ưu đãi này, học sinh sẽ đóng học phí các năm học sau theo mức niêm yết của năm học đầu tiên con nhập học.