Hội đồng giáo dục

Posted on Posted in Uncategorized

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN TOÁN – TỰ NHIÊN

PGS. TS. VŨ QUỐC CHUNG

Thầy Vũ Quốc Chung quan niệm có một đội ngũ cán bộ giáo viên tốt quan trọng hơn một cơ sở vật chất tốt; một giáo viên giỏi biết cách tăng chất lượng giờ dạy, biết cách phát huy hết giá trị, hiệu quả của từng bài học trong sách giáo khoa; người giáo viên cũng cần truyền cảm hứng và tạo ra sự kết nối giữa nhà trường và xã hội, giữa lí thuyết và ứng dụng. WHS hi vọng ở cương vị Chủ tịch Hội đồng giáo dục, với những kinh nghiệm về chuyên môn và quản lí trong hơn 40 năm qua của mình, PGS.TS Vũ Quốc Chung sẽ định hướng chiến lược cho quá trình xây dựng, phát triển nhà trường, tạo nên những giá trị thực tiễn và lâu dài cho WHS.  

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

PHỤ TRÁCH CÁC BỘ MÔN VĂN – XÃ HỘI

PGS. TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG

Thầy Nguyễn Việt Hùng mong muốn góp phần phát triển, cải thiện giáo dục phổ thông bằng các việc: xây dựng, biên soạn phát triển chương trình nhà trường nhằm phát triển năng lực người học; đào tạo và tái đào tạo năng lực giáo viên, xây dựng đội ngũ và môi trường giáo dục chuyên nghiệp về tác phong, vững vàng về chuyên môn, tôn trọng và hợp tác trong các mối quan hệ.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

THẠC SĨ HOÀNG TÙNG

Là một trong những người đồng sáng lập Trường Tiểu học Song ngữ Brendon (Thanh Xuân – Hà Nội), hiện thầy cũng là Giám đốc điều hành của Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội – WHS. Thầy là người biết kết hợp giữa tri thức về giáo dục nhờ học tập, quan sát các mô hình giáo dục thế giới với kinh nghiệm thực tế quản lí, phát triển cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Khát vọng của thầy là đem những thành tựu tốt nhất của xã hội, giá trị tốt nhất của gia đình cùng với một mô hình nhà trường phù hợp tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ. Trong đó, các bước đột phá sẽ là phát triển chương trình nhà trường, kiểm định chất lượng, nâng cao cải tiến kiểm tra đánh giá để đạt chuẩn Việt Nam, tiếp cận thế giới.