Nguyễn Quốc Bảo (1C1) – Nguyễn Quốc Đạt (4C1) – Huy chương Đồng Cờ vua quận Bắc Từ Liêm.

Posted on Posted in Gương mặt WHS, Uncategorized

Ngày 04/11/2017, Trường Tây Hà Nội – WHS có 3 học sinh đại diện tham dự Giải thi đấu Cờ vua cấp quận, trong đó có 2 bạn giành huy chương đồng là:
– Nguyễn Quốc Bảo lớp 1C1
– Nguyễn Quốc Đạt lớp 4C1.

Nhà trường đã tuyên dương tinh thần thi đấu của 3 bạn và đặc biệt chúc mừng 2 bạn đạt thành tích trong giải đấu, chúc các bạn sẽ thi đấu hết mình trong giải đấu cấp thành phố sắp tới.

Bạn Nguyễn Quốc Bảo lớp 1C1 được trao huy chương đồng môn cờ vua tại Giải thi đấu các môn thể thao cấp Quận năm học 2017 – 2018.
Bạn Nguyễn Quốc Đạt lớp 4C1 được trao huy chương đồng môn cờ vua tại Giải thi đấu các môn thể thao cấp Quận năm học 2017 – 2018.