Giáo viên khối Tiểu học

Posted on Posted in Uncategorized

GIÁO VIÊN KHỐI TIỂU HỌC: TRƯỜNG LIÊN CẤP TÂY HÀ NỘI 

 

Cô Trần Kim Anh 

Khối trưởng khối Tiểu học

Giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi Quận Thanh Xuân năm 2014 – 2015 

Giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2018 – 2019 môn Tự nhiên xã hội 

Giải Khuyến khích giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2019 – 2020 môn Tiếng Việt 

Tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 dành cho học sinh và phụ huynh (bộ sách Happy Famliy) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và sách Thực hành Luyện viết                                                  Tiếng Việt lớp 1, 2 dành cho học sinh của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

                                          Kinh nghiệm 8 năm giảng dạy khối Tiểu học

                                          Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

Cô Chu Thị Huyền 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1

Giải Ba giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2019 – 2020 môn Toán 

Tác giả sách Toán lớp 1 dành cho học sinh và phụ huynh (bộ sách Happy Famliy) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy khối Tiểu học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

Cô Trần Thị Thuý Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1

Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy khối Tiểu học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

 

Cô Đoàn Thị Ánh Thu   

Giáo viên chủ nhiệm khối 2

Kinh nghiệm 6 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Đồng Phương Linh 

Giáo viên chủ nhiệm khối 2

Kinh nghiệm 4 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017                            

 

 

 

Cô Vũ Thị Nga 

Giáo viên chủ nhiệm khối 2

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019                           

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giáo viên chủ nhiệm khối 2

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Nguyễn Hà Trang

Giáo viên chủ nhiệm khối 2

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Hợp

Giáo viên chủ nhiệm khối 3

Kinh nghiệm 3 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Giáo viên chủ nhiệm khối 3

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên chủ nhiệm khối 3

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Nguyễn Hoàng Thị Phương

Giáo viên chủ nhiệm khối 3

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Vũ Thu Uyên

Giáo viên chủ nhiệm khối 4

Kinh nghiệm 3 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

Cô Khuất Khánh Ly 

Giáo viên chủ nhiệm khối 4

Giải Ba giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2019 – 2020 môn Tiếng Việt

Kinh nghiệm 6 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

Tác giả sách Tiếng Việt lớp 4 dành cho học sinh và phụ huynh (bộ sách Happy Famliy) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Cô Vũ Thị Nga

Giáo viên chủ nhiệm khối 5

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Chu Huyền Trang

Giáo viên chủ nhiệm khối 5

Giải Khuyến khích giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2019 – 2020 môn Toán

Kinh nghiệm 7 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

Cô Nguyễn Ngọc Oanh

Giáo viên Tin học

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giáo viên Tin học

Kinh nghiệm 2 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Cô Đoàn Thị Son

Giáo viên Âm nhạc

Kinh nghiệm 3 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Cô Mai Thị Phượng

Giáo viên Mỹ Thuật

Kinh nghiệm 4 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Thầy Vi Văn Quân

Giáo viên Thể dục

Kinh nghiệm 8 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Thầy Nguyễn Tiến Vũ

Giáo viên Thể dục

Kinh nghiệm 4 năm dạy khối Tiểu học       

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017