Giáo viên khối Trung học cơ sở

Posted on Posted in Uncategorized

I.TỔ TOÁN

 

Thạc sĩ Mai Ngọc Diệu

Tổ trưởng tổ Toán khối THCS

Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Thạc sĩ Nguyễn Thu Trang

Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Ngọc Tú

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Thầy Phạm Thái Sơn

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Cô Phùng Thị Tố Uyên

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

II. TỔ XÃ HỘI

 

Thạc sĩ Trần Diệu Thu

Tổ trưởng tổ Xã hội khối THCS

Cố vấn chuyên môn môn Ngữ Văn khối THCS

Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

Cô Hà Thị Quỳnh

Tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn, thuộc tổ Xã hội khối THCS

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Ngữ Văn 

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

 

Cô Lưu Thị Hồng Dịu

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

 

Cô Nguyễn Mai Anh

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

 

Cô Đặng Quỳnh Anh

Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Hà My

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Thạc sĩ Phạm Thị Hiển

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy môn Địa lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Đinh Thị Quỳnh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Lịch sử

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

III. TỔ TỰ NHIÊN

 

Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Duyên

Tổ trưởng tổ Tự nhiên khối THCS

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Sinh học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Cô Đỗ Thị Dung 

Đạt loại B sáng kiến dạy học trong kì thi bài giảng E – learning của quận Bắc Từ Liêm năm học 2019 – 2020

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Sinh học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Thạc sĩ Đào Thanh Vân

Đạt loại B sáng kiến dạy học trong kì thi bài giảng E – learning của quận Bắc Từ Liêm năm học 2019 – 2020

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Hóa học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Cô Nguyễn Ngọc Ánh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Vật lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

 

Cô Đinh Ngọc Thu Trang

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Vật lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Diệp Linh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Vật lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Thạc sĩ Đặng Phương Thúy

Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy môn Tin học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

IV. TỔ NĂNG KHIẾU

 

Cô Đỗ Thị Thúy Hiền

Giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2018 – 2019

Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy môn Thể dục

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thùy Dung

Đạt loại B sáng kiến dạy học quận Bắc Từ Liêm năm 2018 – 2019

Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy môn Mỹ Thuật

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Vận động viên, kiện tướng bóng rổ nhiều năm cho đội tuyển bóng rổ Quốc gia

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Thể dục

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Thầy Đinh Quang Khải

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy môn Thể dục

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017