Giáo viên tổ Tiếng Anh

Posted on Posted in Uncategorized

 

Cô Vũ Thị Hương Giang 

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh khối Tiểu học

Giáo viên dạy giỏi Quận Bắc Từ Liêm năm 2020 – 2021 môn Tiếng Anh

Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

Cô Nguyễn Dương Minh Anh 

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh khối THCS

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

Thầy Romeo Guillermo Magaway III

Giáo viên quốc tịch Philippines

Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

 

Thầy James Kerswell Burrows

Giáo viên quốc tịch Anh

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Thầy Nicholas John Stewart

Giáo viên quốc tịch Anh

Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Thầy Udoh Progress Olufemi

Giáo viên quốc tịch Nigerian

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Thầy Aleksandar Milicic

Giáo viên quốc tịch Serbian

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Thể chất Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Phạm Thị Phương Lan

Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Đào Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Đỗ Mai Chi

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Cô Lê Hải Minh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

 

Cô Ngô Thuý Quỳnh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Vũ Thị Thu Trang

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020