Admission Instructions

TRƯỜNG LIÊN CẤP TÂY HÀ NỘI

Địa chỉ: Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn,

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3202 8777 – 0941 027 970

Email: info@whs.edu.vn

Facebook: TruongTayHaNoi