Giáo viên khối THPT

Posted on Posted in Uncategorized

 

Thạc sĩ Trần Diệu Thu

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C1 năm học 2021 – 2022

Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy môn Ngữ Văn

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Cô Hà Thị Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C2 năm học 2021 – 2022

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Ngữ Văn 

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2018

 

 

 

 

Thạc sĩ Mai Ngọc Diệu

Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy môn Toán

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Thạc sĩ Cù Thu Thủy

Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Nguyễn Dương Minh Anh 

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Tiếng Anh

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Thạc sĩ Lê Thị Thu

Gíao viên dạy Lịch sử trên kênh truyền hình VTV7

Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy môn Lịch Sử 

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Tiến sĩ Tạ Hoàng Mai Anh

Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy môn Âm nhạc

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2019

 

 

 

 

Thạc sĩ Phạm Thị Hiển

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy môn Địa lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Duyên

Tổ trưởng tổ Tự nhiên khối THCS

Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy môn Sinh học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Thạc sĩ Đào Thanh Vân

Đạt loại B sáng kiến dạy học trong kì thi bài giảng E – learning của quận Bắc Từ Liêm năm học 2019 – 2020

Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy môn Hóa học

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Diệp Linh

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy môn Vật lý

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2020

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thùy Dung

Đạt loại B sáng kiến dạy học quận Bắc Từ Liêm năm 2018 – 2019

Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy môn Mỹ Thuật

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017

 

 

 

Thầy Đinh Quang Khải

Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy môn Thể dục

Công tác tại Tây Hà Nội từ năm 2017