Hội đồng chuyên môn WHS

Posted on Posted in Giới thiệu, Tin tức WHS
Chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022 với sự ra đời của cấp THPT, trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội xin giới thiệu HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN tới quý phụ huynh, quý đồng nghiệp, các con học sinh và những người đang quan tâm tới trường.
Thành viên Hội đồng chuyên môn WHS là những nhà sư phạm thành danh, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tham gia nhiều công trình khoa học liên quan tới sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho học sinh các cấp.
Nhà trường kính chúc các thầy cô trong Hội đồng chuyên môn sức khoẻ và luôn bùng cháy ngọn lửa đam mê với nghề! Nhà trường tin rằng chất lượng giáo dục của Tây Hà Nội, chuyên môn sư phạm của các giáo viên Tây Hà Nội và kiến thức – kỹ năng của học sinh Tây Hà Nội sẽ được khẳng định, thêm một bước tiến vượt bậc trong năm học mới, năm học 2021 – 2022.