Học bổng – Ưu đãi năm học 2021 – 2022 khối THPT

Posted on Posted in Học bổng - Ưu đãi

Đối với học phí năm học 2021 – 2022

– Ưu đãi học phí 4.500.000 VNĐ/tháng cho học sinh lớp 9 WHS lên lớp 10 suốt 3 năm THPT. Học sinh lớp 9 WHS không cần tham gia kỳ thi vào 10, chỉ cần tham gia buổi phỏng vấn với Ban Giám Hiệu THPT Tây Hà Nội vào tháng 3/2021.

– Ưu đãi học phí 5.000.000 VNĐ/tháng suốt 3 năm THPT cho những học sinh có Phụ huynh tham gia một trong ba sự kiện sau: 

Hội thảo ngày 24/10/2020

Hội thảo ngày 19/12/2020

Open Day tháng 03/2021

và Phụ huynh nộp 6 triệu VNĐ Phí giữ chỗ và Phí ghi danh khi có kết quả trúng tuyển.

– Ưu đãi học phí 5.000.000 VNĐ/tháng trong suốt cấp học với những học sinh tham gia kỳ thi vào 10 của thành phố Hà Nội.

Lưu ý:

        + Chỉ áp dụng một trong số các mức ưu đãi trên với một học sinh.

        + Các ưu đãi trên được cộng dồn với ưu đãi giảm 5% khi nộp học phí cả năm học (10 tháng) hoặc giảm 2% khi nộp học phí theo học kỳ (5 tháng).

        + Học phí không thay đổi trong suốt cấp học của con.

        + Sau khi hết hạn các mức ưu đãi này, học sinh sẽ đóng học phí các năm học sau theo mức niêm yết của năm học đầu tiên con nhập học.